İsmail Kurtoğlu

İsmail Kurtoğlu, bir projenin başından sonuna kadar olan süreci yönetir. İsmail Kurtoğlu, proje üretimi sürecindeki her ayrıntıdan sorumludur denebilir. Projede çalışacak ekipleri kurar, ekipler arasındaki koordinasyonu sağlar ve bir projenin başarıyla tamamlanması için tüm sorumluluğu üzerine alabilecek beceriye sahiptir.