Vizyon & Misyon

Vizyon:

“Bilişim sektöründe müşteri gereksinimlerine uygun, güvenli, çevreye saygılı ürün ve beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlayan dünyanın lider kuruluşlarından biri olmaktır.”

 

Misyon:

”Müşterilerimizin istekleri önceliğinde; Doğru ürünü, doğru yere, doğru zamanda ve doğru fiyata sunmak.”

Toshiba Çözüm Merkezi çalışanları, her zaman aktif ve maraton koşucularıdır, hiçbir zaman hantal güreşçiler gibi olmayacaktır.

 

Değerlerimiz:

 • Bilişim kültürünü korumak
 • Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak
 • Yüksek motivasyonlu ve başarı odaklı takım ruhu
 • Başarmak için hırslı ve profesyonel olmak
 • Zamanında karar almak
 • Sürekli gelişmek için kaynak yaratmak
 • Değişime yatkın olmak
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak
 • Müşterilerimize hızlı hizmet sunmak
 • Takım olarak iş birliği içerisinde çalışmak
 • Güvenirlik
 • Mükemmeliyetçilik
 • İnsana ve çevreye saygı
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Tasarrufa önem vermek

Kalite Politikamız:

 • Teknolojik gelişmeleri izleyip uygulayarak üretime yansıtmak, ürün yelpazesini günden güne genişletmek
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek müşterilerimize hatasız, zamanında ve sürekli hizmet vermek
 • Firmamızın özü olan çalışanlarımızın motivasyonunu ve kalite yönetim sistemine katkılarını artırarak bilgi, beceri ve tecrübelerini firmamız yararına sağlamak
 • Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hedeflerin başarılması için etkin bir iç ortam oluşturmak

Çevre ve İSG Politikamız:

 • Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliğine (İSG) ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uymak
 • Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmak, mümkünse ortadan kaldırmak
 • Riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak çalışanların, işletmenin ve üretimin güvenlik ve sağlığını gözetmek
 • Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışmak, mümkün olduğunda geri kazanımını sağlamak veya uygun yollarla bertaraf etmek
 • Yeni yatırım projelerinde, çevre ve çalışma güvenliği faktörlerini göz önünde bulundurmak
 • Çevre ve İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek ve geliştirmek
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak
 • Çalışanların ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, onları güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek