İbrahim Zenk

İbrahim Zenk kapak, tasarım, görsel yönden metni en iyi hale getirir. Metnin ilgili görsellerle uyumunu düzenler. Gerekirse, tasarımcı, reklamcı, fotoğrafçı ile iletişim haline geçip metne uygunluk sağlanmasını destekler.