Furkan Emre Sevgi

Furkan Emre Sevgi kapak, tasarım, görsel yönden metni en iyi hale getirir. Metnin ilgili görsellerle uyumunu düzenler. Gerekirse, tasarımcı, reklamcı, fotoğrafçı ile iletişim haline geçip metne uygunluk sağlanmasını destekler.